Dental İmplant

İmplant, herhangi bir nedenle çekilen dişin yerine çene kemiğine yerleştirilen titanyumdan yapay diş köküdür. Günümüzde implant tedavisi diş eksikliğinin giderilmesinde ilk seçenektir ve en iyi çözümdür.

İmplant tedavisi ile diş eksikliği yandaki sağlam dişlere dokunulmadan giderilebilmektedir. Hiç dişi olmayan kişiler implant tedavisi ile sabit dişlere sahip olabilir. Damak kullanan hastalarda, damaklar 2-4 implant uygulaması ile desteklenerek protez tutuculuğu arttırılır ve protezin oynaması engellenebilir.

Dental implantlar ilk başta pahalı bir tedavi olarak görünse de, kişiye sağladığı rahatlık, güven, estetik görünüm, komşu dişlere zarar verilmeden yapılan protezler ve iyi bir ağız bakımı ile ömür boyu kullanılacağı düşünüldüğünde, en doğru ve oldukça tatmin edici sağlıklı bir çözümdür.

İmplant operasyonu lokal anestezi ile hiçbir ağrı ve rahatsızlık duyulmadan yapılabilir. İmplant yaptıran çoğu hasta operasyon sırasında ve sonrasında çok az bir rahatsızlık ifade ederler. Operasyonu takiben duyulan hafif şikayetler basit bir ağrı kesici ile çözülür. Gerekli durumlarda genel anestezi ile de implantlar yerleştirilebilir.

İmplant operasyonu öncesi klinik ve radyolojik değerlendirme ile doktorunuz tarafından planlama yapılacaktır. İmplant tedavileri iki aşamadan oluşur: Cerrahi aşama ve üst yapı aşaması. İmplantlar cerrahi işlemle yerleştirildikten sonra belli bir süre beklenir. Bu süre “osteointegrasyon” denilen implantın çene kemiğiyle biyolojik olarak kaynaşması için gerekli olan süredir. İmplant yapıldıktan sonraki bu iyileşme süresi geçtikten sonra ikinci aşama üst yapı aşaması olan porselen kaplamanın yapımı yaklaşık bir haftada tamamlanır.

Düzenli ağız bakımı ve diş hekimi kontrolü ile implantlarınız ömür boyu size hizmet edecektir. Ancak unutulmamalıdır ki, implantların ömrünün uzunluğunu etkileyen birçok farklı faktör bulunmaktadır. Bunların başında hastanın ağız hijyenine ne kadar önem verdiği ve düzenli diş hekimi kontrolleri yer alır.

Tek diş eksikliğinde lokal anestezi sonrası çenenize diş hekimi tarafından açılan yuvaya bir implant yerleştirilir ve üzerine hemen ya da 3-4 ay sonra porselen kronu yerleştirilir. Böylece eksik dişin yanındaki dişler kesilmeden dolayısı ile zarar vermeden tedaviniz tamamlanır. Çekilmesi gereken bir dişiniz var ise, dişiniz çekilip kemik yeterli ise aynı anda implant uygulaması da yapılabilmektedir.

Birden fazla diş eksikliği olduğunda tercih edilen implant destekli köprüler klasik köprülere benzemektedir, fakat köprü doğal dişler yerine implantlar tarafından desteklenmektedir. Genellikle eksik dişlerin yerine yerleştirilen iki adet implant ile köprü protezi yapılmaktadır.

Hiç dişi olmayan ya da tüm dişleri çekilmesi gereken kişilerde implant destekli protezler sabit ve hareketli olmak üzere ikiye ayrılır. Her iki tedavi yönteminde de halk arasında damak protez diye bilinen protez tipine göre daha üstün olup, iyi çiğneyememe, oynama ve ağrı gibi şikayetleri ortadan kaldırdığı gibi kemik erimesini de engeller. Bu bireyler implantlar ile sabit dişlere sahip olabilir.

Dişi çekip aynı anda implant uygulaması işlemine “immediat implantasyon” adı verilir. Uygun koşullar sağlandığında tercih edilen bir işlemdir. Böylece diş çekimi sonrası oluşabilecek kemik erimesi ihtimali azalmaktadır.

Uygun durumlarda uygun bir sabit geçici bir protez takılabilir. Ancak daimi protezinizi hazırlamak için implantın kemikle kaynaşmasını bekliyoruz.

İmplantın yerleştirileceği kemiğin yüksekliği, genişliği ve kalitesi başarıda önemli rol oynamaktadır. Kemik yetersizliği durumlarında kemik tozu uygulamaları, blok greftler ve sinus lift gibi yatay ve dikey yönde kemik arttırma işlemleri uygulanmaktadır.

Wendell Smallwood Jersey