Dr. Memduha Tözüm Bulut

She is qualified with a dental degree  from Süleyman Demirel University in 2008. After then she continued her training at Periodontology Department at the same university. She received her PhD with the thesis “The Evaluation of Rosuvastation on Oxidative and Anti-Inflammatory Effects on Experimental Periodontitis in Rats”. She is a member of the Turkish Dental Association, European Federation of Periodontology, and Turkish Federation of Periodontology.

Academic Profile

Yayınlar

Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale

Yetkin Ay Z, Fentoğlu Ö, Tözüm M, Yiğit U, Uskun E, Kırzıoğlu FY. Kalay Florid Ve Sodyum Heksametafosfat İçeren Bir Diş Macununun Plak İndeksi Ve Gingival İndeks Üzerine Etkisinin İncelenmesi. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 2011; 21(2):1-4.

SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale

Fentoğlu Ö, Kırzıoğlu FY, Tözüm Bulut M, Kumbul Doğuç D, Kulaç E, Önder C, Günhan M. Evaluation of Lipid Peroxidation and Oxidative DNA Damage in Patients with Periodontitis and Hyperlipidemia. J Periodontol. 2015;86(5):682-8.

Fentoğlu Ö, Kirzioğlu FY, Tözüm Bulut M, Kurgan Ş, Koçak H, Sütcü R, Kale Köroğlu B, Günhan M. Serum Lp-PLA2: as a novel viewpoint in periodontal treatment of hyperlipidaemics. Turk J Med Sci. 2015;45(3):619-26.

Kırzıoğlu FY, Fentoğlu Ö, Bulut MT, Doğan B, Özdem M, Özmen Ö, Çarsancaklı SA, Ergün AG, Orhan H. Is a Cholesterol-Enriched Diet a Risk Factor for Alveolar Bone Loss? J Periodontol. 2016;87(5):529-38.

SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın

Fentoğlu Ö, Kırzıoğlu FY, Tözüm Bulut M. Serum and GCF myeloperoxidase levels in periodontal disease and hyperlipidaemia. Journal of Clinical Periodontology 2012 Volume 39, Issue Supplement, P0708, Page:290.

Kırzıoğlu FY, Fentoğlu Ö, Tözüm Bulut M, Doğan B, Özdem M, Özmen Ö, Önal S, Ergün AG. Lp-PLA: As an inflammatory indicator in an experimental hyperlipidaemia and periodontitis model. Journal of

Clinical Periodontology 2015 Volume 42, Issue Supplement S17, P0071, Page:86.

Tözüm Bulut M, Kırzıoğlu FY, Fentoğlu Ö, Önal S, Ergün AG, Özmen Ö, Özdem M, Orhan H. Effects of Rosuvastatin on alveolar bone loss in periodontitis-induced oxidative stress. Journal of Clinical Periodontology 2015 Volume 42, Issue Supplement S17, P0790, Page:307.

Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri

Tözüm Bulut M, Özat Y, Yiğit U, Kürkçüoğlu I. Yumuşak doku ogmentasyonunda trombositten zengin fibrin kullanımı: Bir olgu nedeniyle İnönü Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi 26-28 Nisan 2012, Malatya.

Yiğit U, Özat Y, Tözüm Bulut M, Başağaoğlu Demirekin Z. İmplant tedavisinde cerrahi öncesi protetik değerlendirmenin önemi: Bir olgu nedeniyle. İnönü Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi 26-28 Nisan 2012, Malatya.

Torumtay G, Tözüm Bulut M, Özat Y. İlaca bağlı generalize gingival hiperplazinin tedavisinde periodontal ve Protetik yaklaşım: Bir olgu nedeni ile. İnönü Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi 26-28 Nisan 2012, Malatya.

Fentoğlu Ö, Kırzıoğlu FY, Tözüm Bulut M. Serum and GCF myeloperoxidase levels in periodontal disease and hyperlipidaemia. Europerio 7, 6-9 Haziran 2012, Viyana.

Kırzıoğlu Y, Tözüm M. Antioxidative effects of statins in periodontal disease. 5. Uluslararası Hücre Zarları ve Oksidatif Stres Kongresi: Kalsiyum Sinyali ve TRP Kanalları, 9-12 EylüI 2014, Isparta.

Tözüm Bulut M, Kırzıoğlu FY, Fentoğlu Ö, Önal S, Ergün AG, Özmen Ö, Özdem M, Orhan H. Effects of Rosuvastatin on alveolar bone loss in periodontitis-induced oxidative stress. Europerio 8,  3-6 Haziran 2015, Londra.

Kırzıoğlu FY, Fentoğlu Ö, Tözüm Bulut M, Doğan B, Özdem M, Özmen Ö, Önal S, Ergün AG. Lp-PLA: As an inflammatory indicator in an experimental hyperlipidaemia and periodontitis model. Europerio 8, 3-6 Haziran 2015, Londra.

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın

Kırzıoğlu Y, Tözüm M. Antioxidative effects of statins in periodontal disease. Cell Membranes and Free Radical Research 2012;4(1):85-86.

Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje görevleri

Hiperlipidemik Ratlarda Rosuvastatin Kullanımının Periodontal Patogenezdeki Rolü Tübitak Proje No:213S105 Bursiyer.

Deneysel periodontitis modelinde statinin oksidatif stres parametrelerine etkisi. BAP Proje No: 3424-D1-13 Bursiyer.

Doktora Tezi

“Rosuvastatinin Deneysel Periodontitis Modelinde Oksidatif Stres ve Enflamatuvar Parametrelere Etkisinin Değerlendirilmesi”, 2015, Danışman: Prof. Dr. Yeşim Kırzıoğlu.

Katıldığı Workshoplar

 • Total Dişsiz Vakaların “All On 4 Konsept” ile Rehabilitasyonu, 22 Mart 2014, İstanbul.
 • Selection Criterias of Biomaterials, Nobel Biocare Türkiye Sempozyumu, 15 Kasım 2014, Antalya.
 • Periimplantitis Tedavisinde Çözüm Önerileri, Nobel Biocare Türkiye Sempozyumu, 15 Kasım 2014, Antalya.

Katıldığı Sempozyum ve Kongreler

 • Türk Periodontoloji Derneği 41. Bilimsel Kongresi, 20-22 Mayıs 2011, İstanbul.
 • Peridontal Regeneration: Current and Future Aspects Symposium, 9-10 Haziran 2011, Konya.
 • International Zimmer–Mutlu Dental Implantology Days Symposium, 22-25 Eylül 2011, Antalya.
 • Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, 19-22 Nisan 2012, Antalya.
 • İnönü Üniversitesi Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 26-28 Nisan 2012, Malatya.
 • EuroPerio 7, 6-9 Haziran 2012, Viyana, Avusturya.
 • 4th International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress: Focus on Calcium Signaling and TRP Channels, 26-29 Haziran 2012, Isparta.
 • Türk Periodontoloji Derneği 44. Bilimsel Kongresi, 09-10 Mayıs 2014, İstanbul.
 • Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 29-31 Mayıs 2014, Kuşadası, Aydın.
 • 5th International Congress On Cell Membranes and Oxidative Stress: Focus on Calcium Signaling and TRP Channels, 9-12 Eylül 2014, Isparta.
 • Nobel Biocare Türkiye Sempozyumu, 14-15 Kasım 2014, Antalya.
 • Nobel Biocare Türkiye Sempozyumu, 11-13 Kasım 2016, Antalya.
 • ITI Türkiye&Azerbaycan Kongresi Antalya, Türkiye 2-4 Aralık 2016, Antalya.
 • Osstem İmplant AIC Antalya Semineri, 17-20.11.2016, Antalya.
Wendell Smallwood Jersey